फरवरी 1, 2008

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

कमलको आसनमा बसेको ध्यानी।
रोगलाई पथमा लैजाँदा

पुण्यमा संलग्न हुनको लागि प्रोत्साहन

आकस्मिक बिमारीले विद्यार्थीलाई धर्म अभ्यास गर्न थप प्रोत्साहन र नवीकरणको तात्कालिकता दिन्छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्