जनवरी 10, 2008

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

भावनाले भरिएको अफगान केटीको अनुहार, घामले पोलेको हातले आफ्नो मुख छोप्दै।
परिष्कृत सुनको सार

पीडा सहने साहस

गैर-प्रतिशोधको अभ्यासको व्याख्याको साथ जारी राख्दै, र दोस्रो प्रकारको दृढता ...

पोष्ट हेर्नुहोस्