प्रिन्ट अनुकूल, पीडीएफ र ईमेल

बोधचित्ता: महायान मार्गको प्रवेशद्वार

शान्तिदेवको अध्याय ७ मा शिक्षा बोधिसत्वको जीवन मार्गको लागि मार्गदर्शक खेंसुर वाङ्डाक रिन्पोछेले दिएको ग्यालत्सब जेको टिप्पणीमा आधारित श्रावस्ती अबे नोभेम्बर 20-26, 2007 बाट।

  • तीन क्षमताहरू (तल्लो, मध्य र उच्च) को अभ्यासकर्ताहरूको लक्ष्य, मार्ग, र अभ्यासको एक सिंहावलोकन
  • जागृत मन महायानमा प्रवेश गर्न सक्षम गर्ने द्वार हो
  • पारंपरिक बोधचित्ता र निरपेक्ष बोधचित्ता
  • बोधचित्ता एक परिणामात्मक मन हो, जागृत मनको विकास गर्ने दुई तरिकाहरू जुन आतिषा र शान्तिदेवको माध्यमबाट आउँछ।
  • विभिन्न वर्गीकरण र प्रकारहरू बोधचित्ता
  • महत्वाकांक्षी को लाभ बोधचित्ता
  • (पद १५-२५)
  • प्रश्न र उत्तर

शान्तिदेवा ०५ मा खेनसुर वाङडाक (डाउनलोड)

अतिथि लेखक: खेन्सुर वाङ्डाक रिन्पोछे