नोभेम्बर 26, 2007

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

संघले रिन्पोछेसँग पोज दियो। भेन। सेम्की, भेन। चोद्रोन, केन्सूर वांगडाक रिन्पोछे, भेन। Tsenla (अनुवादक), भेन। थार्पा।
खेनसुर वाङ्डाक रिन्पोछे द्वारा शिक्षा

दया र संलग्न बोधिचित्तका फाइदाहरू

सबै संवेदनशिल प्राणीहरू एक-अर्काको आमा भएका छन् भनी हेर्नको लागि विश्लेषण। उत्पन्न गर्ने कारणहरू…

पोष्ट हेर्नुहोस्