नोभेम्बर 23, 2007

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

संघले रिन्पोछेसँग पोज दियो। भेन। सेम्की, भेन। चोद्रोन, केन्सूर वांगडाक रिन्पोछे, भेन। Tsenla (अनुवादक), भेन। थार्पा।
खेनसुर वाङ्डाक रिन्पोछे द्वारा शिक्षा

बोधचित्ता: महायान मार्गको प्रवेशद्वार

अनगिन्ती पीडाको स्रोत र औषधिको खोजी गर्दै। सुरुमा करुणाको महत्व,…

पोष्ट हेर्नुहोस्