नोभेम्बर 22, 2007

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

संघले रिन्पोछेसँग पोज दियो। भेन। सेम्की, भेन। चोद्रोन, केन्सूर वांगडाक रिन्पोछे, भेन। Tsenla (अनुवादक), भेन। थार्पा।
खेनसुर वाङ्डाक रिन्पोछे द्वारा शिक्षा

अमूल्य मानव जीवन

बोधचित्तको अभ्यासद्वारा आफ्नो सिद्ध मानव पुनर्जन्मलाई सार्थक बनाउनु। कर्मको संचय र…

पोष्ट हेर्नुहोस्