नोभेम्बर 21, 2007

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

संघले रिन्पोछेसँग पोज दियो। भेन। सेम्की, भेन। चोद्रोन, केन्सूर वांगडाक रिन्पोछे, भेन। Tsenla (अनुवादक), भेन। थार्पा।
खेनसुर वाङ्डाक रिन्पोछे द्वारा शिक्षा

व्यक्ति र अस्पष्टता को अस्तित्व

विभिन्न बौद्ध दार्शनिक विद्यालयहरूमा व्यक्तिहरूको निस्वार्थताको विभिन्न बुझाइको तुलना गर्दै। यो भाग्यमानी…

पोष्ट हेर्नुहोस्