नोभेम्बर 20, 2007

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

संघले रिन्पोछेसँग पोज दियो। भेन। सेम्की, भेन। चोद्रोन, केन्सूर वांगडाक रिन्पोछे, भेन। Tsenla (अनुवादक), भेन। थार्पा।
खेनसुर वाङ्डाक रिन्पोछे द्वारा शिक्षा

शान्तिदेवका सात अचम्मका कार्यहरू

उहाँको असाधारण कार्यहरू मार्फत शान्तिदेवको शिक्षामा विश्वास र विश्वासलाई प्रेरणा दिने। को संक्षेप…

पोष्ट हेर्नुहोस्