अगस्ट 23, 2007

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

एबेमा सन् २००७ को अन्वेषण गर्ने मोनास्टिक लाइफ रिट्रीटका सहभागीहरूको समूह।
मठ जीवन २०१३ को अन्वेषण गर्दै

शरण र उपदेश समारोह

ब्रह्मचर्यको साथ वा बिना पाँचवटा उपदेशहरू लिने शिक्षा र आठ उपदेशहरू…

पोष्ट हेर्नुहोस्
जन्म, मृत्यु, प्रेम र दुःख शब्दहरू भएको ठूलो पाङ्ग्राको कालो र सेतो फोटो।
परिष्कृत सुनको सार

साँचो उत्पत्ति

जराको पीडामा गहिरो दृष्टिकोण सहित दोस्रो महान सत्यको अन्वेषण र…

पोष्ट हेर्नुहोस्