जुन 23, 2007

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

तिब्बती ननहरू बसेर पर्खिरहेका छन्।
तिब्बती परम्परा

"गेशे-मा" को स्थिति स्पष्ट गर्दै

तिब्बती भिक्षु समुदायमा महिलाहरूको स्थितिको स्पष्टीकरण: कसरी समस्याहरू…

पोष्ट हेर्नुहोस्