जुन 14, 2007

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

युवा वयस्कहरू बौद्ध धर्मको अन्वेषण 2007

क्रोध अनुसन्धान

क्रोधको दिमागले कसरी काम गर्छ, र यो उत्पन्न हुँदा यसको प्रतिरोध कसरी गर्ने भनेर बुझ्न।

पोष्ट हेर्नुहोस्
झ्यालमा कर्म शब्द भएको घरको कालो र सेतो फोटो।
परिष्कृत सुनको सार

कर्मका चार पक्षहरू

हाम्रा विचारहरू, शब्दहरूद्वारा भावी जीवनहरू सकारात्मक र नकारात्मक दुवै तरिकाले कसरी प्रभावित हुन्छन्...

पोष्ट हेर्नुहोस्