जुन 13, 2007

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

युवा वयस्कहरू बौद्ध धर्मको अन्वेषण 2007

आसक्तिको मनलाई मुक्त गर्दै

संलग्नता र आफैं र हाम्रो बारेमा यथार्थपरक परिप्रेक्ष्य विकास गर्ने तरिकाहरू बारे सचेत बन्दै ...

पोष्ट हेर्नुहोस्