जुन 12, 2007

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

युवा वयस्कहरू बौद्ध धर्मको अन्वेषण 2007

आत्मको स्वस्थ भावना खेती गर्दै

आत्म-केन्द्रितता, आत्म-सम्झने अज्ञानता र वास्तविक आत्म-विश्वास बीच भेद गर्न सिक्नुहोस्।

पोष्ट हेर्नुहोस्
कोइ माछा पौडी खेल्दै।
क्रोधमाथि विजय हासिल गर्ने बारे

प्रवाह

कसैको कठिन परिस्थितिलाई हेर्दै र चिन्न र पार गर्न मनको जाँच गर्दै ...

पोष्ट हेर्नुहोस्