जुन 8, 2007

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

थाइल्याण्डमा बुद्धको विधान।
प्रेरणा को महत्व

आठ सांसारिक चिन्ता

गहिरो अर्थ र उद्देश्य पत्ता लगाउने सन्दर्भमा आठ सांसारिक चिन्ताहरूको जाँच गर्दै ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
चार सशस्त्र Chenrezig
Chenrezig Weeklong रिट्रीट 2007

शरण र उपदेश को लाभ

शरण लिनुको उद्देश्य र फाइदाको व्याख्या र पाँचवटा उपदेशहरू।

पोष्ट हेर्नुहोस्
काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।
दयामा 108 पदहरू

शून्यता देखेर करुणा

दैनिक अभ्यासको महत्त्व र शिक्षालाई हाम्रो जीवनमा लागू गर्ने।

पोष्ट हेर्नुहोस्