जुन 6, 2007

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।
दयामा 108 पदहरू

हाम्रो वास्तविक शत्रु

हाम्रा आफ्नै दु:खहरू हाम्रा वास्तविक शत्रु हुन् र हामी कसरी अथक हुनुपर्दछ भनेर हेर्दै…

पोष्ट हेर्नुहोस्