जुन 5, 2007

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

Una imagen Thangka de Tara Verde।
हरियो तारा

हरियो तारा साधना (छोटो)

हरियो तारा साधनाको छोटो संस्करण।

पोष्ट हेर्नुहोस्
काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।
दयामा 108 पदहरू

पद ७ मा निर्देशित ध्यान

हाम्रो विश्व दृष्टिकोण परिवर्तनले हामीलाई सही दिशामा जान मद्दत गर्न सक्छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्
हजार सशस्त्र Chenrezig
चेन्रेजिग

निर्देशित ध्यान संग 1000-सशस्त्र चेन्रेजिग देवता साधना ...

निर्देशित ध्यान रेकर्डिङको साथ 1000-सशस्त्र Chenrezig साधना अभ्यास।

पोष्ट हेर्नुहोस्
चार सशस्त्र Chenrezig
Chenrezig Weeklong रिट्रीट 2007

उपदेश र विकृत दृष्टिकोण

गलत विश्वासको बारेमा शिक्षाहरू र यसले कसरी एकलाई अनियन्त्रित तरिकामा कार्य गर्न प्रभाव पार्न सक्छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्