22 सक्छ, 2007

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

एबे मा वेदी
परिष्कृत सुनको सार

शरण लिए पछि दिशानिर्देश

शरण लिने र दैनिक जीवनमा उपदेशहरू राख्ने अभ्यासलाई एकीकृत गर्दै, र फाइदाहरू…

पोष्ट हेर्नुहोस्