11 सक्छ, 2007

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

महाप्रजापतिको संयोजनको चित्रकारी।
तिब्बती परम्परा

तिब्बती बौद्ध धर्ममा भिक्षुनी क्रमको बारेमा

तिब्बती बौद्धमा भिक्षुनी व्यवस्थाको बारेमा अन्तर्वार्ता, सबै बौद्धहरूमा भिक्षुनी हुनुका फाइदाहरू…

पोष्ट हेर्नुहोस्