10 सक्छ, 2007

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

बादलको साथ नीलो आकाश विरुद्ध ठूलो बुद्ध मूर्ति।
परिष्कृत सुनको सार

बुद्धका गतिविधिहरू

बुद्धका गतिविधिहरूले सबै संवेदनशील प्राणीहरूलाई मार्गमा प्रगति गर्न मद्दत गर्दछ।

पोष्ट हेर्नुहोस्