6 सक्छ, 2007

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

एक कप चिया संग Zopa।
रोगलाई पथमा लैजाँदा

धर्मसँग स्तन क्यान्सर भेट्नुहोस्

एक विद्यार्थीले शल्यक्रिया गर्दा उनलाई मद्दत गर्ने चारवटा शिक्षाको बारेमा कुरा गर्छिन्…

पोष्ट हेर्नुहोस्
खुला मन, सफा मन

अनुलग्नकबाट दुखाइ निकाल्दै

आसक्तिले कसरी समस्या निम्त्याउँछ भन्ने कुरालाई हेर्दा वास्तविक सुख आसक्तिलाई त्याग्दा प्राप्त हुन्छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्