अप्रिल 17, 2007

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

जीवनको पाel्ग्रा
परिष्कृत सुनको सार

कसरी पुनर्जन्म काम गर्दछ

तल्लो क्षेत्रहरूमा पुनर्जन्मको सम्भावनालाई विचार गर्ने फाइदा र कसरी हाम्रो…

पोष्ट हेर्नुहोस्