अप्रिल 3, 2007

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

विघटन को प्रक्रिया मा गुलाबी गुलाब।
परिष्कृत सुनको सार

मृत्युको विचार गर्दै

हाम्रो मृत्युको बारेमा सोच्नुको फाइदा, हाम्रो मृत्युको बारेमा विचार नगर्नुको बेफाइदा, र…

पोष्ट हेर्नुहोस्