Mar 27, 2007

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

सोनम ग्यात्सो तेस्रो दलाई लामा
परिष्कृत सुनको सार

आठ सांसारिक चिन्ता

आठ सांसारिक चिन्ताहरूले हाम्रो जीवन र तीन तहलाई कसरी असर गर्छ भन्ने व्याख्या…

पोष्ट हेर्नुहोस्