जनवरी 18, 2007

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

सोनम ग्यात्सो तेस्रो दलाई लामा
परिष्कृत सुनको सार

शिक्षाको महानता

शिक्षाहरूको वंश, लामरीम शिक्षाहरूमा भर पर्दै, कसरी ल्यामरीम उपयोगी छ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
प्लेसहोल्डर छवि
कारागारमा परेका मानिसहरू द्वारा

लामो प्रतीक्षा गरिएको छुट्टी

कसरी धर्मले एक कैदी व्यक्तिलाई रूपान्तरण गर्न महत्त्वपूर्ण विकल्प प्रस्ताव गर्यो।

पोष्ट हेर्नुहोस्