नोभेम्बर 23, 2006

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

धर्मशालामा स्तूप र प्रार्थना झण्डा।
एक ननको जीवन

बौद्ध धर्ममा लैङ्गिक समानता/असमानता

कसरी हाम्रो आफ्नै दिमागले लैङ्गिक समानताको हाम्रो अनुभव सिर्जना गर्दछ। "समस्याग्रस्त" पाठलाई सम्बोधन गर्दै, अवस्था...

पोष्ट हेर्नुहोस्