अक्टोबर 29, 2006

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

हरियो तारा थाङ्काको क्लोजअप।
हरियो तारा

अभ्यास घर लैजाने

कार्यशाला पूरा गरेपछि के गर्ने र पाठ सहित योग्यताको समर्पण…

पोष्ट हेर्नुहोस्
हरियो तारा थाङ्काको क्लोजअप।
हरियो तारा

धर्म सल्लाह

हामीसँग धर्म प्रश्न र केही व्यावहारिक अभ्यास सल्लाह हुँदा कहाँ जाने।

पोष्ट हेर्नुहोस्
हरियो तारा थाङ्काको क्लोजअप।
हरियो तारा

माफी र माफी

माफी माग्नुको अर्थ के हो र कसरी माफी माग्ने र प्राप्त गर्ने, माफी भनेको के हो...

पोष्ट हेर्नुहोस्