अगस्ट 6, 2006

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

मानिसहरूलाई घुँडा टेकेर, उपदेशहरू लिनुहोस्।
मठ जीवन २०१३ को अन्वेषण गर्दै

आठ महायान उपदेशहरूको इतिहास

हामी संवेदनशील प्राणीहरूलाई गम्भीर हानि रोक्न र व्याकुलता कम गर्नका लागि उपदेशहरू लिन्छौं ...

पोष्ट हेर्नुहोस्