जुन 14, 2006

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

तेन्जिन पाल्मो चर्च अफ द होली सेपुल्चर, यरूशलेम, सेप्टेम्बर 2006।
एक ननको जीवन

ननहरूको लागि समान अवसर

बौद्ध भिक्षुणी जेत्सुन्मा तेन्जिन पाल्मोसँग उनको आत्म-सम्मान बढाउनको काममा अन्तर्वार्ता…

पोष्ट हेर्नुहोस्