जुन 12, 2006

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।
दयामा 108 पदहरू

अरूको दयालु बारेमा छलफल

धेरै कारकहरू र हेरचाहको महत्त्वको कारणले गर्दा हामी कसरी आफूमा ध्यान केन्द्रित गर्छौं भन्ने बारेमा छलफल...

पोष्ट हेर्नुहोस्
काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।
दयामा 108 पदहरू

करुणा खेती गर्ने तरिकाहरू

हाम्रो मनलाई आत्मको कदर गर्नेबाट करुणा खेती गर्नको लागि अरूलाई कदर गर्ने प्रविधिहरू।

पोष्ट हेर्नुहोस्
काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।
दयामा 108 पदहरू

चक्रीय अस्तित्वमा निर्देशित ध्यान

विभिन्न कारणले भोग्नुपरेको पीडालाई जाँचेर स्वतन्त्र हुने आकांक्षाको विकास गर्दै…

पोष्ट हेर्नुहोस्