जुन 11, 2006

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

काठबाट बनेको 1000 सशस्त्र चेनरेजिगको मूर्ति।
दयामा 108 पदहरू

108 पदहरू: पद 7

हाम्रा पीडाहरूलाई गहिरो रूपमा हेर्नु र तिनीहरूलाई हटाउनको लागि प्रेरणाको विकासको महत्त्व…

पोष्ट हेर्नुहोस्