अगस्ट 21, 2005

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

बर्मी ननहरू गठनमा हिंड्दै।
मठ जीवन २०१३ को अन्वेषण गर्दै

सादगी

वांछित दीर्घकालीन नतिजाहरू र ती प्राप्त गर्नका लागि अब के गर्ने कार्यहरू विचार गर्दै। गुणहरू…

पोष्ट हेर्नुहोस्