अगस्ट 16, 2005

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

देशको बाटोमा हिड्दै संघ।
मठ जीवन २०१३ को अन्वेषण गर्दै

संघको ऐतिहासिक विकास

धर्म अभ्यास भनेको आत्म स्वीकृति र सहजताका साथ सन्तुलित मानव हुनु हो, नभई…

पोष्ट हेर्नुहोस्