अगस्ट 10, 2005

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

रातो र सेतो प्याचवर्क रजाई माथि Jizo।
प्रेम, करुणा र बोधचित्तामा

करुणाको रजाई

बोधिसत्वहरू निरन्तर अरूको दुःख अन्त्य गर्न काम गर्छन्; जेलमा पनि अभ्यास गर्न सकिन्छ...

पोष्ट हेर्नुहोस्