जुन 28, 2005

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

आदरणीय थबटेन चोड्रन समन्वयको छवि
तिब्बती परम्परा

पुग्ने उद्देश्यले सहयोग गर्न सुझाव...

भिक्षुणी अध्यादेशका नियमहरू सुधार गर्न विभिन्न बौद्ध समुदायहरूबीच छलफलको महत्त्व।

पोष्ट हेर्नुहोस्