अप्रिल 17, 2005

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

कांस्य बुद्धको मूर्ति।
तीन रत्नहरूमा शरण

शरण र बोधचित्त

शरण लिनुका तीन प्रमुख कारणहरू - सावधानीको भावना, आत्मविश्वासको भावना, र...

पोष्ट हेर्नुहोस्