अप्रिल 16, 2005

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

मैत्रेय बोधिसत्वको स्वर्ण मूर्ति।
37 बोधिसत्व को अभ्यास

बोधिसत्वको ३७ अभ्यास

Gyelsay Togmay Zangpo द्वारा बोधिसत्व को गुणहरु को विकास मा पदहरु, साथै एक रेकर्डिंग ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
आदरणीय हेङ-चिङ शिह, आदरणीय लेखे त्सोमो र आदरणीय जाम्पा त्सेड्रोएन ल्यापटपसँगै अनुसन्धान गर्दैछन्।
एक आध्यात्मिक गुरु को गुण

एक आध्यात्मिक गुरु संग सम्बन्धित

आध्यात्मिक शिक्षकहरूसँग सम्बन्ध खेती गर्दै र हामीले यसको अर्थ के हो भनेर गलत बुझेका धेरै तरिकाहरू…

पोष्ट हेर्नुहोस्