Mar 30, 2005

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

2005 मा आदरणीय Chodron र retreatants समूह फोटो।
वज्रसत्व शीतकालीन रिट्रीट 2005

वापसी पछिको जीवन

अवास्तविक संसारमा बिस्तारै फर्कने सल्लाह, फिर्ता ल्याउनुहोस् र राम्रो बानीहरू जारी राख्नुहोस्...

पोष्ट हेर्नुहोस्