Mar 19, 2005

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

चट्टानमा हरियो ताराको चित्रकला
हरियो तारा

आर्य तारा: नेभिगेट गर्ने तारा

तारा को हो, ताराको अभ्यासको व्याख्या, र कसरी ताराले हामीलाई मुक्त गर्छिन्...

पोष्ट हेर्नुहोस्