Mar 15, 2005

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

2005 मा आदरणीय Chodron र retreatants समूह फोटो।
वज्रसत्व शीतकालीन रिट्रीट 2005

सुख र सुख

आफैलाई साँच्चै माया गर्नु भनेको के हो भन्ने विश्लेषण। सुख भनेको के हो ?

पोष्ट हेर्नुहोस्