Mar 1, 2005

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

2005 मा आदरणीय Chodron र retreatants समूह फोटो।
वज्रसत्व शीतकालीन रिट्रीट 2005

भौतिक जेल बनाम सांसारिक जेल

खानामा दिमागको प्रतिक्रिया हेर्दै। संलग्नतालाई हेर्दै, यसले हामीलाई कहाँ लैजान्छ। जाँच गर्दै…

पोष्ट हेर्नुहोस्