जनवरी 4, 2005

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

2005 मा आदरणीय Chodron र retreatants समूह फोटो।
वज्रसत्व शीतकालीन रिट्रीट 2005

एक सामग्री र अनुशासित रिट्रीट दिमाग

हाम्रो व्यवहारलाई हेर्ने स्वस्थ तरिका विकास गर्न रिट्रीट समय प्रयोग गर्दै। उक्त…

पोष्ट हेर्नुहोस्