नोभेम्बर 30, 2004

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

आदरणीय थबटेन चोड्रनको साथमा रिट्रीटेन्टहरू
वज्रसत्व

वज्रसत्व रिट्रीटको तयारी गर्दै

शुद्धीकरण, दृश्यावलोकन, रिट्रीटमा अभ्यास, र मन्त्र पठनको व्याख्या सहित तयारी निर्देशनहरू।

पोष्ट हेर्नुहोस्