नोभेम्बर 17, 2004

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

पृष्ठभूमिमा केही प्रकाशमा पुग्ने हात।
प्रेरणा को महत्व

म किन दिन्छु?

बोधिचित्तमा आधारित दीर्घकालीन दृष्टिकोणका साथ सेवा प्रदान गर्दै। शंकामा काम गर्ने तरिका र...

पोष्ट हेर्नुहोस्