सेप्टेम्बर 12, 2004

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

रूखहरू र पहाडहरू माथि सुन्तला धुलो आकाशमा सूर्य उदाउँछ।
तीव्र हतियार रिट्रीट 2004 को चक्र

धारिलो हतियारको चक्र: पद 15-23

विभिन्न कर्म परिणामहरू र तिनीहरूको कारणले गर्ने कार्यहरू र मनोवृत्तिहरू हेर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्