अगस्ट 18, 2004

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

टामिङ द माइन्डको आवरण।
पुस्तक

व्यावहारिक शान्ति र सन्तुष्टि

परम पावन दलाई लामाको 'Taming the Mind' को प्रस्तावना, "एक व्यावहारिक प्रयोग...

पोष्ट हेर्नुहोस्
टामिङ द माइन्डको आवरण।
पुस्तक

गुनासो गर्ने बानीको प्रतिरोधी

नराम्रो बानीहरू टाँस्ने र राम्रो खेती गर्ने सल्लाह, जस्तै हाम्रो प्रवृत्तिको लागि एन्टिडोटहरू पोषण गर्ने...

पोष्ट हेर्नुहोस्