जुन 24, 2004

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

मण्डला हस्त मुद्रा प्रदान गर्दै।
मण्डला प्रस्ताव

मण्डला प्रसाद

मण्डला अर्पण गर्ने अभ्यासको अर्थ र उद्देश्य, विशेष गरी सन्दर्भमा ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
आदरणीय डम्चो, बाहिर बसेर, ल्यापटपमा काम गर्दै र मुस्कुराउँदै।
दिमाग र मानसिक कारकहरू

तीन लाभदायक मानसिक कारकहरू

राम्रो नैतिक अनुशासनको आधार हो (१) आफ्नो लागि सम्मान र (२) विचारका लागि...

पोष्ट हेर्नुहोस्