दिसम्बर 2, 2003

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

प्लेसहोल्डर छवि
कारागारमा परेका मानिसहरू द्वारा

आन्तरिक शान्ति खोज्न सिक्दै

झ्यालखानामा रहेका व्यक्तिले कठिन वातावरणमा आशा कायम राख्ने आफ्नो विचार साझा गर्छन्।

पोष्ट हेर्नुहोस्