अक्टोबर 17, 2003

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

लत मा

कसले मलाई विष दिन्छ?

जेलमा एक व्यक्ति आफ्नो लत र मृत्यु संग ब्रश को बारे मा बोल्छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्