अक्टोबर 5, 2003

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

प्लेसहोल्डर छवि
जेल धर्म

जेल जीवनमा दलाई लामा

परम पावनले कैदमा परेका मानिसहरूका लागि कसरी करुणा उत्पन्न गर्ने र यसको आवश्यकताको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ...

पोष्ट हेर्नुहोस्