सेप्टेम्बर 30, 2003

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

ओरेगन राज्य पेनिटेन्शियरी मा गार्ड स्टेशन को सिल्हूट।
जेल स्वयंसेवकहरू द्वारा

कैदीको हत्यापछि कारागार भ्रमण...

कैदमा परेका मानिसहरूको धर्ममा विश्वास र अभ्यासमा उनीहरूको समर्पण।

पोष्ट हेर्नुहोस्